Giới thiệu và hướng dẫn làm bài thi IC3 GS4

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn dự thi bài thi IC3 – Digital Literacy Certification do IIG Việt Nam biên dịch dành cho thí sinh, click vào để tải:

Hướng dẫn dự thi bài thi IC3, tại đây

About admin

Hotline: 0965.456.555