Download

Download Office 2010

Download tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B_M1Wup7hT1tTWNBRUpTbzhySTA/view?usp=sharing

Download phần mềm VMWare

Link download phần mềm VMWare https://www.dropbox.com/s/agpkv5bsu77g04t/VMware%20Workstation%209.0.0.812388%20Incl%20Keymaker-ZWT.rar?dl=0 Hướng dẫn cài đặt VMWare: https://www.youtube.com/watch?v=hGACqagr_Fw Hướng dẫn cài máy ảo Windows: https://www.youtube.com/watch?v=VE18cFzLNHg

Bộ cài Windows 7 SP1

Bộ cài Windows 7 SP1

Các em muốn cài máy ảo Windows 7 để thực hành module 1 -Máy tính căn bản thì phải cài VMWare và download cài bộ cài này để cài máy ảo nhé!

Hotline: 0965.456.555