Download phần mềm VMWare

Link download phần mềm VMWare

https://drive.google.com/open?id=0B_M1Wup7hT1tNlU1bFJXUTBpek0

Hướng dẫn cài đặt VMWare:
Hướng dẫn cài máy ảo Windows:

About admin

Hotline: 0965.456.555