Kết quả học viên

Kết quả đợt thi ngày 29, 30 tháng 5 năm 2016

Đợt thi này được thêm 9 chiến sĩ đã qua đò, chúc mừng các em. Có chiến sĩ qua được 2/3 chặng đường, có chiến sĩ thì qua được 1/3 chặng đường. Các chiến sĩ khác cố gắng để lần sau đỗ 100% nhé!

Kết quả đợt thi ngày 7,8 tháng 5 2016

Tuy đợt này điểm không cao bằng các đợt thi trước, nhưng thầy chúc mừng các em đã tiến được 1 bước quan trọng trên con đường chinh phục IC3

Học viên và các con số đáng nhớ

Học viên và các con số đáng nhớ

Đây là kết quả thi của các học viên ngay từ những ngày đầu tiên, khi mà còn rất ít người đi thi chứng chỉ IC3 phiên bản GS4. Nhưng các học viên đã xuất sắc thi được chứng chỉ IC3 với số điểm khá cao.

Hotline: 0965.456.555