Kết quả đợt thi ngày 29, 30 tháng 5 năm 2016

Đợt thi này được thêm 9 chiến sĩ đã qua đò, chúc mừng các em. Có chiến sĩ qua được 2/3 chặng đường, có chiến sĩ thì qua được 1/3 chặng đường. Các chiến sĩ khác cố gắng để lần sau đỗ 100% nhé!

Kết quả chi tiết xem tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1725167137771641.1073741837.1664276860527336&type=1&l=d6a8ac486f

About admin

Hotline: 0965.456.555