Hướng dẫn xem điểm thi và tải chứng chỉ IC3 GS4

Nhiều bạn đã thi xong một phần hoặc đã hoàn thành cả 3 module của chứng chỉ IC3, tuy nhiên chưa biết làm thế nào để xem lại điểm hoặc tải bản sao trực tuyến để in ra nộp. Trong bài viết này thầy sẽ hướng dẫn cách xem lại điểm và tải bản sao trực tuyến của chứng chỉ này.

Các bước tiến hành như sau:

(Thông tin đăng nhập thường sử dụng Số CMT làm tên đăng nhập, mật khẩu là số CMT thêm số 1 vào sau. Ví dụ số CMT là 0912345678 thì Username là: 0912345678 còn mật khẩu là: 09123456781)

  • Nếu bạn xem lại điểm lần đầu có phải khai báo lại một số thông tin như bạn đang đi học hay đang làm gì?…
  • Sau khi bạn khai báo xong các thông tin, các bạn có thể vào xem điểm từng module đã thi như hình dưới:

Xem diem

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nếu muốn xem báo cáo điểm thi của từng phần, các bạn click vào tên module cần xem (màu xanh).
  • Nếu bạn đã hoàn thành cả 3 module và muốn tải bản sao của chứng chỉ về, các bạn click vào memu MyCertiport/My Transcript như trong hình dưới

cer

  • Khi đó sẽ hiện ra màn hình như dưới đây, các bạn có thể click vào chữ PDF (khoanh đỏ ) trong mục Certifications như trong hình dưới để tải về.
  • Tai chung chi

 

About admin

Hotline: 0965.456.555