Từ khóa: powerpoint

Hướng dẫn chèn đồng hồ đếm ngược bằng Flash vào Powerpoint 2010

Hướng dẫn chèn đồng hồ đếm ngược bằng Flash vào Powerpoint 2010

Chuẩn bị trước các file flash và Powerpoint và đặt vào cùng một thư mục. Đầu tiên cần hiển thị công cụ Developer trên Ribbon bằng cách vào File/Options, chọn mục Customize Ribbon và đánh dấu vào mục Developer bên tay phải. Click OK để đóng hộp thoại. Nhấn nút More Control (có biểu tượng Cờ lê và búa ở góc dưới bên phải của nhóm), chọn Shockware Flash Object)

Hotline: 0965.456.555