Từ khóa: Bộ cài Windows 7

Bộ cài Windows 7 SP1

Bộ cài Windows 7 SP1

Các em muốn cài máy ảo Windows 7 để thực hành module 1 -Máy tính căn bản thì phải cài VMWare và download cài bộ cài này để cài máy ảo nhé!

Hotline: 0965.456.555