Lớp IC3 Online tháng 5

Lớp IC3 học từ xa sẽ bắt đầu học vào tối thứ 3 ngày 26/4 (Học vào tối thứ 3,5,7 hoặc ngày T7, Chủ Nhật). Các bạn ở xa TP Thái Nguyên có nhu cầu học để chuẩn bị ra trường hoặc thi công chức có thể đăng ký cho kịp tham gia lớp. Cần biết thêm thông tin hoặc đăng ký học các bạn có thể gửi message trên trang này!

About admin

Hotline: 0965.456.555