Lịch thi IC3 GS4 tháng 5

Cuối tháng 5 tại Thái Nguyên có các đợt thi sau:

21 22/05 ở Công Nghệ thông tin
28-29/05 ở ĐH Kinh Tế
28/05 ở ĐH THái Nguyên

Thời hạn đăng ký: 9 ngày trước ngày thi.

About admin

Hotline: 0965.456.555