LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 12/02/2018

  - 8h00: Dự Lễ tưởng niệm tại Phủ Thông theo đoàn của tỉnh: Đ/c Du

  Thứ Ba 13/02/2018

    - 15h00: Họp toàn cơ quan: HT tầng 1

   Thứ Tư 14/02/2018

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

   Thứ Năm 15/02/2018

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

   Thứ Sáu 16/02/2018

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

   Thứ Bẩy 17/02/2018

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

   Chủ nhật 18/02/2018

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)

    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Trực Tết theo lịch đã phân công)