LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 18/06/2018 đến 24/06/2018

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 18/06/2018

  - 6h15: Đi KT trước kỳ thi THPT QG tại Chợ Đồn: Đ/c Sen+QĐ (xe 97A-6789)

  - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Du (xe 97A-0246)

  - 15h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên (xe 97A-0246)

Thứ Ba 19/06/2018

  - 8h00 (19-21/6): Thẩm định tài liệu BD GV tiểu học: Đ/c Sen+QĐ: PH số 1

  - 12h00: Đi tiếp xúc cử tri tại Xuân La, Pác Nặm theo đoàn ĐBQH: Đ/c Quyên (xe 97A-6789)

Thứ Tư 20/06/2018

  - 7h00: Đi Thái Nguyên: Đ/c Quyên+QĐ (xe 97A-6789)

  - 7h30: Dự họp tại Trung tâm HĐ thanh thiếu niên tỉnh: Đ/c Du (xe 97A-0246)

  - 7h30: Kiểm tra Chi bộ TT GDTX-GDHN tỉnh: Đ/c Sen+QĐ

   

   

   

   
Thứ Năm 21/06/2018

  - 8h00: Dự tập huấn tại Nhà khách UBND tỉnh: Đ/c Quyên, VP (xe 97A-0246)

  - 8h00: Họp tại Văn phòng điều phối XD NTM: Đ/c Du (xe 97A-0246)

  - 14h00: Họp tổ thẩm định tài liệu BD GV tiểu học: Đ/c Sen+QĐ: PH số 2

  - 15h00: Họp Ban Giám đốc: PH số 1

Thứ Sáu 22/06/2018

  - 9h00: Đi KT điểm thi Cao đẳng cộng đồng, nội trú: Đ/c Hương+TTra (xe 97A-6789)

   

   

  14h30: Họp tổ đón tiếp CB coi thi của trường ĐH Khoa học-ĐH Thái Nguyên: Đ/c Hương+ TP theo phân công: PH số 1

   
Thứ Bẩy 23/06/2018

  - 10h00: Đón tiếp đoàn coi thi ĐH khoa học-ĐH Thái Nguyên tại Nhà khách tỉnh: Theo phân công (xe 80A-00600, 97A-0246)

  - 13h30: Họp Ban coi thi THPT quốc gia tại Hội trường tầng 1: Đ/c Hương+QĐ

Chủ nhật 24/06/2018

  Ban Chỉ đạo, Ban coi thi làm việc theo lịch Hội đồng thi