LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 11/12/2017

  - 5h15: Đi thẩm định KQ thực hiện các tiêu chí NTM tại Na Rì: Đ/c Du

  Thứ Ba 12/12/2017

   - 8h00: Dự HN tại Công an tỉnh: Đ/c Du, VP (xe 97A-0246)

   - 8h00: Họp HĐ ra đề tiếng Anh lớp 10: Đ/c Hương+QĐ: PH số 1

   - 13h10: Đi thẩm định KQ thực hiện các tiêu chí NTM tại Bạch Thông: Đ/c Du

   - 14h00: Dự HN tại Hội trường khách sạn Bắc Kạn: Đ/c Hương (xe 97A-0246)

   - 15h00: Họp BCH Công đoàn cơ quan+ các tổ trưởng CĐ: PH số 1

  Thứ Tư 13/12/2017

   - 8h00: KM Hội nghị tập huấn, BD GV tiếng Anh cấp tiểu học tại Công ty Sách: Đ/c Sen+QĐ (xe 97A-0246)

   - 8h00: KM tập huấn GDQP-AN tại Công ty Sách: Đ/c Hương+QĐ (xe 97A-0246)

   - 8h00: Dự HN tại Hội trường các ban Đảng: Đ/c Du (xe 97A-0246)

    

   - 13h30: Đi KT, thẩm định trường tiểu học Tú Trĩ đạt chuẩn QG: Đ/c Sen+QĐ (xe 80A-00600)

   - 14h00: Họp tại Hội khuyến học tỉnh: Đ/c Hương (xe 97A-0246)

  Thứ Năm 14/12/2017

   - 8h00: Họp góp ý kiến đánh giá CB, CC, NLĐ cơ quan Sở: BGĐ, Đại diện ĐU GD&ĐT, đại diện Chi ủy CB 1, 2, trưởng, phó các phòng thuộc Sở, Đại diện CĐN, CĐ cơ quan, ĐTN Sở, Chi đoàn TN cơ quan Sở: PH số 1

   - 14h00: Họp Chi bộ 2 đánh giá phân loại đảng viên năm 2017: PH số 1

  Thứ Sáu 15/12/2017

   - 6h30: KT thẩm định trường MN, TH Rã Bản đạt chuẩn QG: Đ/c Sen+QĐ (xe 80A-00600)

   - 8h30: Dự HN trực tuyến tại Bưu điện tỉnh: Đ/c Du (xe 97A-0246)

   Thứ Bẩy 16/12/2017

    - 6h00: Dự Lễ đón bằng công nhận trường MN Cao Trĩ đạt chuẩn QG: Đ/c Sen, GDMN-TH, VP (xe 97A-6789)

    - 8h00: Hội thảo cuốn tài liệu "GD&ĐT Bắc Kạn 70 năm": Đ/c Hương+GM: PH số 1

    Chủ nhật 17/12/2017