LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 24/06/2019 đến 30/06/2019

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 24/06/2019
   Thứ Ba 25/06/2019

    - 5h30: Đi KT công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại THPT Bộc Bố: Đ/c Du - PGĐ+ theo QĐ (xe 97A-0246)

    - 6h00: Đi KT công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại THPT Na Rì: Theo Quyết định (xe Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn)

    - 6h30: Đi KT công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại THPT Chợ Đồn, THPT Bình Trung: Quyết định (xe Sở Tài chính Bắc Kạn)

    - 8h00: Đi KT công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại CĐCĐ Bắc Kạn, PTDTNT tỉnh: Đ/c Quyên- Giám đốc +QĐ (xe 97A-6789)

    Thứ Tư 26/06/2019

     - 6h30: Kiểm tra các Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tại CĐCĐ Bắc Kạn, PTDTNT tỉnh: Đ/c Quyên- Giám đốc, QLCLGD-CNTT (xe 97A-6789)

     - 9h00: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT:  Thường trực BCĐ thi THPT Quốc gia của tỉnh, các thành viên BCĐ thi của Sở GD&ĐT: Phòng họp số 1

     - 9h30: Kiểm tra Điểm thi THPT Phủ Thông cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT: Đ/c Quyên- Giám đốc, QLCLGD-CNTT (xe 97A-6789)

     Thứ Năm 27/06/2019

      - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên - Giám đốc ( xe 97A -6789)

      Thứ Sáu 28/06/2019

       - 9h00: Họp Hội đồng xét duyệt tuyển sinh vào trường T78: Đ/c Hương – PGĐ + Theo Quyết định: Phòng họp số 1

       Thứ Bẩy 29/06/2019
         Chủ nhật 30/06/2019