LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 09/12/2019 đến 15/12/2019

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 09/12/2019

  - 7h00: ( Từ 09-10/12/2019): Đánh giá ngoài trường Tiểu học Đôn Phong: Đ/c Hương - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-00600)

  - 8h00: Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác PBGDPL cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị, trường học năm 2019 tại KS Núi Hoa: Đ/c Du – PGĐ + Theo QĐ ( xe 97A-0246)

  - 8h30: Đánh giá ngoài trường MN Đức Xuân: Đ/c Sen - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-6789)

   

  - 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND & UBND tỉnh: Đ/c Quyên – Giám đốc (xe 97A-6789)

  - 14h00: Họp HĐ ra đề kiểm tra HK I lớp 12 năm học 2019-2020: Đ/c Hương – PGĐ + Theo QĐ: Phòng họp số 2

  - 14h00: Họp Đoàn Thanh tra tại Phòng họp số 1:  Đ/c Sen - PGĐ + Theo Quyết định

  - 15h00: Làm việc tại phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Kạn:  Đ/c Sen- PGĐ + Đoàn Thanh tra theo QĐ ( xe 97A-0246)

   

   

Thứ Ba 10/12/2019

  - 6h00: Đánh giá ngoài trường MN Lương Hạ huyện Na Rì: Đ/c Sen - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-00600)

   

  - 13h30: Đi công tác tại trường PTDTNT Ba Bể: Đ/c Quyên – GĐ, TCĐT ( xe 97A-6789)

Thứ Tư 11/12/2019

  - 8h00: Họp Đoàn đánh giá ngoài trường MN Văn học: Đ/c Hương - PGĐ + Theo QĐ: Phòng họp số 2

  - 6h00: Đánh giá ngoài trường MN Quảng Khê huyện Ba Bể: Đ/c Sen - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-00600)

   

  - 14h00: Họp tại Sở Tài chính: Đ/c Quyên - GĐ + KHTC (xe 97A -6789)

  - 14h00: Họp tại Chi cục Dân số- KHHGĐ: Đ/c Du – Phó Giám đốc,  ( xe 97A-0246)

   

Thứ Năm 12/12/2019

  - 5h00: (ngày 12-14/12): Đoàn đánh giá ngoài tại Trường TH Bộc Bố: Đ/c Du - PGĐ + QĐ (xe HĐ )

  - 5h00 ( Từ 12-14/12/2019): Đánh giá ngoài trường MN Giáo Hiệu Đ/c Hương - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-00600)

  - 8h00: Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019: Hội Cựu Giáo chức tỉnh: Phòng họp số 1: Theo Giấy mời

  - 8h00 ( Từ 12/12/2019): Đánh giá ngoài trường MN Đức Xuân: Đ/c Sen - PGĐ + Theo QĐ ( 97A-0246)

  - 8h00: Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác PBGDPL cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị, trường học năm 2019 ( Lớp thứ 2) tại KS Núi Hoa: Đ/c Quyên – GĐ + Theo QĐ ( xe 97A-6789)

  - 13h30: Họp tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Đ/c Sen – Phó BT Đảng ủy GD&ĐT ( xe 97A-0246)

  - 14h00: Tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông ( xe 97A-6789)

Thứ Sáu 13/12/2019

   - 19h30: Sinh hoạt chi bộ 1: Phòng họp số 1

  Thứ Bẩy 14/12/2019
    Chủ nhật 15/12/2019