LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 17/12/2018

  - 6h00 (từ 17-18/12): Đoàn đánh giá ngoài số 4 thực hiện khảo sát chính thức tại huyện Chợ Đồn: Đ/c Hương-PGĐ và QĐ (xe hợp đồng)

  - 6h00 (từ 17-18/12): Đoàn đánh giá ngoài số 1 thực hiện khảo sát chính thức tại trường MN Đông Viên, huyện Chợ Đồn: Đ/c Sen-PGĐ và QĐ (xe 80A-00600)

  - 7h30 (từ 17-18/12): Dự Hội nghị TK 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018 tại Yên Bái: Đ/c Quyên-GĐ và QĐ (xe 97A-6789)

  - 20h00: Họp chi bộ 2 đánh giá đảng viên năm 2018: PH số 1

Thứ Ba 18/12/2018

  - 8h00: Dự HN tổng kết tại Sở Y tế: Đ/c Du-PGĐ (xe 97A-0246)

  Thứ Tư 19/12/2018

   - 7h30: Họp Đảng ủy GD&ĐT tại PH số 1

   - 14h00: Dự KM Hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá tại THPT Bắc Kạn: Đ/c Du-PGĐ, VP (xe 97A-0246)

   - 16h00: Tổng kết HN tập huấn chuyên sâu bộ TL BDGV tiểu học tại THPT DL Hùng Vương: Đ/c Sen-PGĐ và QĐ (xe 97A-6789)

  Thứ Năm 20/12/2018

    - 12h15: Dự KM Hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá tại PTDTNT Ba Bể: Đ/c Du-PGĐ, VP (xe 97A-0246)

   Thứ Sáu 21/12/2018

    - 6h00: Đi KT, thẩm định trường MN Kim Lư đạt chuẩn quốc gia: Đ/c Sen-PGĐ (xe 80A-00600)

    - 6h00: Dự Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định CP…tại Thái Nguyên: Đ/c Du-PGĐ (xe 97A-6789)

    - 19h15: Dự KM Hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá tại PTDTNT tỉnh: Đ/c Du-PGĐ, VP (xe 97A-0246)

   Thứ Bẩy 22/12/2018

    - 5h00: Dự KM Hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá tại THPT Bộc Bố: Đ/c Du-PGĐ, VP (xe 97A-0246)

    Chủ nhật 23/12/2018