LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 15/04/2019 đến 21/04/2019

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 15/04/2019

                                            NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

                                    NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thứ Ba 16/04/2019

  - 6h30: Dự Lễ công bố và đón Bằng công nhận trường THCS thị trấn Bằng Lũng đạt chuẩn QG mức độ 1: Đ/c Hương - PGĐ, VP, QLCLGD-CNTT ( xe  97A-0246)

  - 8h00: (Từ ngày 16/4 đến 17/4/2019): Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên – Giám đốc ( xe 97A-6789)

  Thứ Tư 17/04/2019

   - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên – Giám đốc ( xe 97A-6789)

   - 8h00: Dự HN trực tuyến tại Tòa nhà Chi nhánh Tập đoàn Viettel ( Phường Phùng Chí Kiên): Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐN, Trưởng các phòng: GDMN-GDTH, GDTrH-GDTX, TC-ĐT; Thanh tra Sở, VP ( xe 97A-0246, xe 80A-00600)

   -14h00: Họp xét đào tạo CCLLCT năm 2019: Ban Giám đóc, Chủ tịch CĐN, TCĐT: Phòng họp số 1

   - 15h30: Họp Trưởng đoàn Hội thi GVCN lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019: Đ/c Sen – PGĐ, phòng GDMN-GDTH: Phòng họp số 1

  Thứ Năm 18/04/2019

    

   - 8h30: Tổ chức thi lý thuyết (Bài thi hiểu biết) Hội thi GVCN lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019: Đ/c Sen – PGĐ + Theo QĐ: Hội trường tầng 1

   - 9h00: Đi công tác tại huyện Ngân Sơn: Đ/c Hương – PGĐ + Theo QĐ (xe 80A-00600)

   - 14h00: Họp tại Văn phòng Điều phối XDNT mới và Giảm nghèo: Đ/c Du- PGĐ, QLCLGD-CNTT ( xe 97A-6789)

  Thứ Sáu 19/04/2019

   -  5h00: Dự  Lễ đón bằng công nhận trường TH Nghiên Loan I đạt chuẩn quốc gia: Đ/c Du – PGĐ, VP ( xe 97A-6789)

   - 7h00: Đi kiểm tra công tác chuyên môn tại THPT Bắc Kạn, THPT Phủ thông: Đ/c Hương – PGĐ + Theo QĐ (xe 97A-0246)

   - 7h30: Tổng duyệt Chương trình Hội thi GVCN lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019: Đ/c Sen – PGĐ + Theo QĐ: Hội trường tầng 1

   - 9h00: Họp với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT:  Đ/c Hương – PGĐ,  Trưởng các phòng: KHTC, QLCLGD-CNTT, TC-ĐT, Thanh tra sở, Phòng GDTrH-GDTX: Phòng họp số 1

    

   Thứ Bẩy 20/04/2019

    - 7h30: Khai mạc Hội thi GVCN lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019: Đ/c Sen – PGĐ + Theo QĐ, Giấy mời: Hội trường tầng 1

    - 19h30: Dự Khai mạc Ngày hội Sách năm 2019: Đ/c Du – PGĐ ( xe 97A-0246)

   Chủ nhật 21/04/2019

    - 8h00: Họp Ban đề thi nghề phổ thông năm học 2018-2019: Đ/c  Hương - PGĐ + Theo QĐ: Phòng họp số 1

    - 15h00: Tổng kết Hội thi GVCN lớp giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019: Đ/c Sen – PGĐ + Theo QĐ, Giấy mời: Hội trường tầng 1

    - 19h30: Dự  Bế mạc Ngày hội Sách năm 2019: Đ/c Du – PGĐ ( xe 97A-0246)