LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 18/02/2019 đến 24/02/2019

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 18/02/2019

  - 6h00: Đi công tác tại huyện Pác Nặm: Đ/c Du – PGĐ + Theo QĐ ( xe 97A-0246)

  - 7h30: Khai mạc Hội nghị tập huấn giáo viên ôn thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Công ty CP Sách - TBTH: Đ/c Hương – PGĐ + Theo QĐ ( xe 97A-6789)

  - 14h00: Dự họp tại Đảng ủy CCQ tỉnh: Đ/c Hương- PGĐ, Đ/c Sen - PGĐ ( xe 97A-6789)

Thứ Ba 19/02/2019

  - 8h00: Hội nghị cán bộ về công tác qui hoạch: BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Công đoàn ngành + Công văn triệu tập Hội nghị: Hội trường tầng 1 cơ quan Sở GD&ĐT

  Thứ Tư 20/02/2019

   - 6h30: Dự Lễ giao nhận quân năm 2019 tại huyện Bạch Thông: Đ/c Quyên – Giám đốc    (xe 97A-6789)

   - 12h00: Đi công tác tại huyện Na Rì theo Đoàn công tác của Tỉnh: Đ/c Du- PGĐ, KHTC ( xe 97A-0246) 

   - 5h30 (từ 20-22/02): Đi kiểm tra công tác chuyên môn tại huyện Ngân Sơn : Đ/c Hương  – PGĐ + Theo QĐ (xe 80A-00600)

   - 7h30: Xếp lịch thi đấu Hội thi TTHSPT tỉnh Bắc Kạn: Theo quyết định: Phòng họp số 2 

   Thứ Năm 21/02/2019

    - 8h00:  Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018: Đ/c Quyên – Giám đốc + Theo Quyết định: Phòng họp số 1

    - 14h00: Họp tại Sở Nông nghiệp và PTNT: Đ/c Du-PGĐ + KHTC, VP ( xe 97A-0246)

    - 12h30: Đi công tác tại huyện Chợ Đồn (trường THPT Bình Trung): Đ/c Quyên - Giám đốc,  KHTC (xe 97A-6789)

   Thứ Sáu 22/02/2019

     - 13h30: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên - Giám đốc (xe 97A-6789)

    Thứ Bẩy 23/02/2019
      Chủ nhật 24/02/2019