LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 16/10/2017

  - 7h30: Dự chương trình “Trường TH chung tay tiết kiệm điện” tại trường TH Đức Xuân: Đ/c Sen, GDMN-GDTH (xe 97A-6789)

  - 10h00: Họp HĐ khảo sát CM GV xét điều động về THPT Chuyên BK: Đ/c Quyên+QĐ: PH số 1

  - 14h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Du (xe 97A-6789)

  - 14h00: Họp đoàn kiểm tra thực hiện NV năm học: Đ/c Sen+QĐ: PH số 1

Thứ Ba 17/10/2017

  - 6h00 (từ 17-18/10): Đi kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại huyện Bạch Thông theo lịch: Đ/c Sen+QĐ (xe 80A-00600)

  - 15h00: Đi Hà Nội: Đ/c Du+QĐ (xe 97A-6789)

Thứ Tư 18/10/2017
   Thứ Năm 19/10/2017

     - 12h30: Đi Hà Nội: Đ/c Hương (xe 80A-00600)

     - 17h00: Tổ chức Hội thi nấu ăn tại Sân thể thao cơ quan Sở: Toàn thể CĐV cơ quan Sở

    Thứ Sáu 20/10/2017

     - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên (xe 97A-6789)

     - 9h00: Họp BTC, BCV các lớp tập huấn BD CMNV GV cốt cán cấp THCS: Đ/c Hương+QĐ: PH số 1

     Thứ Bẩy 21/10/2017

      - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên

      Chủ nhật 22/10/2017