LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 13/08/2018 đến 19/08/2018

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 13/08/2018

  - 7h30: KM lớp BDTX ND 2 cho CBQL, GV mầm non năm học 2018-2019 tại Công ty CP Sách: Đ/c Sen-PGĐ+QĐ (xe 97A-0246)

  - 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tại tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh: Đ/c Quyên-GĐ (xe 97A-0246)

  - 14h30: Họp tổ giúp việc đổi mới GD&ĐT: Đ/c Hương-PGĐ+QĐ: PH số 1

Thứ Ba 14/08/2018

  - 8h00: Làm việc với Huyện ủy Bạch Thông theo đoàn công tác của Ban Tuyên giáo TW: Đ/c Sen-PGĐ (xe 97A-0246)

  - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên-GĐ (xe 80A-00600)

  - 8h00 (ngày 14-15/8): Dự HN tổng kết năm học 2017-2018 đối với GDTrH tại Việt Trì: Đ/c Hương-PGĐ+QĐ (xe 97A-6789)

  - 14h00: Làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo TW  tại Trụ sở Tỉnh ủy: Đ/c Sen-PGĐ+ Các Trưởng phòng (xe 80A-00600)

  - 14h00: Họp tại Trụ sở tiếp công dân: Đ/c Quyên-GĐ (xe 97A-0246)

Thứ Tư 15/08/2018

  - 7h30: KM lớp BDTX ND 1 cho CBQL, GV mầm non năm học 2018-2019 tại Công ty CP Sách: Đ/c Sen-PGĐ+QĐ (xe 97A-0246)

  - 7h30: Họp tại Nhà khách tỉnh Bắc Kạn: Đ/c Du-PGĐ (xe 80A-00600)

  Thứ Năm 16/08/2018

   - 4h30: Dự HN triển khai NV năm học 2018-2019 đối với GDMN tại Quảng Bình: Đ/c Sen-PGĐ+QĐ (xe 97A-6789)

   - 7h30: Dự Hội nghị tại Tỉnh đoàn: Đ/c Du-PGĐ (xe 97A-0246)

   - 7h30: Dự Hội nghị tại Đảng ủy CCQ tỉnh: Đ/c Hương-PGĐ (xe 80A-00600)

   - 12h30: Đi Pác Nặm: Đ/c Quyên-GĐ (xe 97A-0246)

   - 13h30: Tổng kết công tác công đoàn năm học 2017-2018 tại Hội trường tầng 1: Theo Giấy mời

   - 14h30: Họp BTC, tổ BCV tập huấn GDQP-AN: Đ/c Hương-PGĐ+QĐ: PH số 1

    

  Thứ Sáu 17/08/2018

   - 7h00: Dự HN Tổng kết năm học 2017-2018 tại Hội trường các ban đảng: BGĐ, CĐN, Lãnh đạo các phòng cùng toàn thể CB, CC, VC cơ quan Sở GD (xe 97A-6789, 97A-0246; 80A-00600)

   Thứ Bẩy 18/08/2018
     Chủ nhật 19/08/2018