LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 01/06/2020 đến 07/06/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 01/06/2020

  - 7h15: Đi thăm và tặng quà theo Đoàn công tác của Tỉnh tại trường MN Cao Kỳ, Tiểu học Thanh Vận: Đ/c Du- PGĐ ( xe 97A-0246)

  - 15h30: Đi tặng quà tại Trung tâm  GDTEKT tỉnh: Đ/c Sen – PGĐ, GDMN-GDTH ( xe 97A-0246)

Thứ Ba 02/06/2020

  - 7h30: Từ ngày  02-3/6/2020: Đoàn đánh giá ngoài MN Nguyễn thị Minh Khai làm việc tập trung tại phòng họp số 2: Đ/c Hương  - PGĐ + Theo QĐ

  - 8h30: Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt tại Trụ sở Tỉnh ủy: Đ/c Quyên – Giám đốc ( xe 97A-0246)

  Thứ Tư 03/06/2020

   - 7h30: Dự Hội nghị tại Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Đ/c Quyên – Giám đốc, Đ/c Sen – PGĐ ( 97A-0246)

   - 8h00: Họp Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025: BCH Đảng bộ + Theo Quyết định: Phòng họp số 1

   - 8h30: Họp Đảng ủy GD&ĐT: Phòng họp số 1

    

   - 14h00: Hội nghị trực tuyến đánh giá chất lượng việc dạy và học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19: Ban Giám đốc, LĐ chuyên viên các phòng: GDMN-GDTH, GDTrH-GDTX, QLCLGD-CNTT: Hội trường tầng 1

  Thứ Năm 04/06/2020

   - 7h30: Khảo sát sơ bộ trường MN Nguyễn Thị Minh Khai : Đ/c Hương  - PGĐ + Theo QĐ ( 80A-00600)

    

   - 15h00: Sinh hoạt chi bộ 2: Phòng họp số 1

   - 15h30: Sinh hoạt chi bộ 1: Phòng họp số 2

    

    

  Thứ Sáu 05/06/2020

   - 7h30: Từ ngày  05-7/6/2020: Đoàn đánh giá ngoài TH&THCS Giáo Hiệu làm việc tập trung tại phòng họp số 2: Đ/c Hương  - PGĐ + Theo QĐ

   -- 8h30: Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020: LĐ UBND tỉnh + Theo Giấy mời,  Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng: VP, KHTC, TC-ĐT, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: GDTrH-GDTX, QLCLGD-CNTT, Thanh tra:  Hội trường tầng 1

   - 14h00: Hội nghị về công tác cán bộ: BGĐ Sở, Đại diện Đảng ủy, Chủ tịch CĐN, Trưởng các phòng thuộc Sở: Phòng họp số 1

  Thứ Bẩy 06/06/2020
    Chủ nhật 07/06/2020