LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 19/08/2019 đến 25/08/2019

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 19/08/2019

  - 8h30: Dự HN BCH lần thứ 8 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đ/c Sen - PGĐ ( xe 97A-6789)

  - 14h00: Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Đ/c Quyên - Giám đốc , TC-ĐT, GDTrH-GDTX, GDMN-GDTH, VP: Phòng họp  số 1

Thứ Ba 20/08/2019
   Thứ Tư 21/08/2019

     - 13h30: Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 tại Hội trường tầng 1: Theo Giấy mời + Công văn triệu tập

    Thứ Năm 22/08/2019

      - 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 tại Hội trường các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy: Ban Giám đốc, CĐN, LĐ các phòng CM, NV cùng toàn thể CB, CC, VC cơ quan Sỏ GD&ĐT ( xe 97A-6789, 97A-0246, 80A-00600)

     Thứ Sáu 23/08/2019

      - 9h30: Dự HN đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh tại Hội trường các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy: Đ/c Quyên - Giám đốc ( xe 97A-6789)

      - 13h30: Dự Hội thảo khoa học “ Dấu ấn tự hào - 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019) tại trụ sở Tỉnh ủy: Đ/c Quyên - Giám đốc ( xe 97A-6789)

     Thứ Bẩy 24/08/2019

       -  20h00: Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019) tại Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn: Đ/c Quyên - Giám đốc ( xe 97A-6789)

      Chủ nhật 25/08/2019