LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 23/03/2020

   - 8h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hội trường tầng 1: Thành phần theo Công văn 620 ngày 20/3/2020 của Đảng ủy GD&ĐT (UV BCH Đảng bộ; BT, PBT các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch: CĐ ngành, CĐ cơ quan, CĐ các TT trực thuộc Sở; BT Chi đoàn; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; BGĐ các TT trực thuộc Sở)

  - 14h00: Tham gia Họp về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư CSHT thiết yếu cho các xã, thôn giai đoạn 2016-2019 tại Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh: Đ/c Du - PGĐ + KHTC (xe 97A -6789)

  - 14h00: Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh: Đ/c Quyên - GĐ (xe 97A -6789)

  - 14h00: Họp trao đổi, thống nhất KH dạy học trên truyền hình tại Phòng họp số 1: Đ/c Quyên-GĐ, Các PGĐ phụ trách các cấp học, Phòng GDMN-GDTH, GDTrH-GDTX, QLCLGD-CNTT, KHTC và đại diện Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Đài PT&TH tỉnh.

Thứ Ba 24/03/2020

  -7h30: Dự Hội nghị tại Hội trường các Ban Xây dựng Đảng: Ban Giám đốc ( xe 97A-6789) 

  - 13h30: Làm việc tại Đảng ủy các cơ quan tỉnh: Ban Thường vụ Đảng ủy GDS&ĐT ( xe 97A-6789) 

Thứ Tư 25/03/2020

  - 8h00: Họp HĐ cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 tại Phòng họp số 1: Theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

  - 8h20: Dự Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hội trường Tầng 1 Sở GD&ĐT: Ban Giám đốc, Công đoàn ngành, Trưởng, phó các phòng CM, NV thuộc Sở + Các đại biểu theo Công văn 518/SGDĐT-VP ngày 24/3/2020 (đại biểu dự HN đeo khẩu trang).

  Thứ Năm 26/03/2020

   - 9h00: Dự Hội nghị trực tuyến tại VNPT Bắc Kạn: Đ/c Du – PGĐ ( xe 97A-0246)

   Thứ Sáu 27/03/2020

    - 8h30: Họp Hội đồng tổ chức dạy học trên truyền hình tại Hội trường tầng 1: Đ/c Hương-PGĐ + Theo QĐ

    - 9h00: Họp  BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên – Giám đốc  (xe 97A-6789)

    - 15h00: Họp Đảng ủy GD&ĐT tại phòng họp số 1

    - 16h00: Họp Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại phòng họp số 1: Đ/c Hương - PGĐ + Theo QĐ

   Thứ Bẩy 28/03/2020
     Chủ nhật 29/03/2020