LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 23/04/2018

  - 8h00: Họp Ban đề thi nghề phổ thông: Đ/c Hương+QĐ: PH số 1

  - 9h00: Họp Ban Giám đốc: PH số 1

  - 6h00: Dự chia tay đ/c Cao Sinh Hanh tại Nhà khách tỉnh: đ/c Sen (xe 97A-6789)

Thứ Ba 24/04/2018

  - 6h30: Đi KT thực hiện nhiệm vụ năm học... tại Bạch Thông: Đ/c Hương+QĐ (xe 80A-00600)

  Thứ Tư 25/04/2018

   CB, CC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

   CB, CC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

   - 13h30: Duyệt chương trình KM Hội thi CBQLG tiểu học cấp tỉnh: Đ/c Sen, BTC, các đoàn dự thi: Hội trường tầng 1

  Thứ Năm 26/04/2018

   - 5h30 (26-27/4): Đi KT thực hiện nhiệm vụ năm học... tại Chợ Đồn: Đ/c Hương+QĐ (xe 80A-00600)

   - 7h00: Đi thực hiện quy trình bổ nhiệm CB tại PTDTNT Ngân Sơn: Đ/c Du, TCĐT (xe 97A-6789)

   - 7h30: KM Hội thi CBQLG tiểu học cấp tỉnh: Đ/c Sen, BTC, BGK, GM tại Hội trường tầng 1

    

   Thứ Sáu 27/04/2018

    - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Du (xe 97A-6789)

    - 8h30: TK Hội thi CBQLG tiểu học cấp tỉnh: Đ/c Sen, BTC, BGK, GM tại Hội trường tầng 1

    Thứ Bẩy 28/04/2018
      Chủ nhật 29/04/2018